RSS Reset

Một số điều cần biết về markerting trong công ty

Nếu bạn đã hoàn tất các khâu thành lập công ty từ luật hùng phát. Bạn tiến hành bài bán sãn phẩm thì nhất định bạn không thể bỏ qua bài viết này: Một số điều cần biết về marketing 

1.1.    Định nghĩa Marketing.

Theo định nghĩa của Học viện Marketing Hoàng gia Anh Quốc thì Marketing là quá trình quản lý bao gồm nhận diện, dự báo và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, sao cho hiệu quả và mang lại lợi ích.

Theo định nghĩa của Hiệp hội Marketing Mỹ thì Marketing là quá trình lập kế hoạch và thực hiện quan điểm, định giá, xúc tiến và phân phối các ý tưởng, hàng hóa và dịch vụ để tạo ra trao đổi nhằm thỏa mãn các mục tiêu của cá nhân và tổ chức.

Theo Philip Kotler thì Marketing là một quá trình quản lý mang tính xã hội, nhờ đó mà các cá nhân và tập thể có được những gì họ cần và mong muốn thông qua việc tạo ra, chào bán và trao đổi những sản phẩm có giá trị với những người khác.

1.2.    Môi trường vi mô – vĩ mô.

Môi trường vi mô là mối quan tâm thường trực và có thành phần cấu thành riêng tùy theo mỗi tổ chức. Các tổ chức khác nhau có mạng lưới nhà cung cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh hay chủ thể liên quan khác nhau.

•        Khách hàng: là đối tượng phục vụ của doanh nghiệp và là nhân tố tạo nên thị trường. Có các dạng khách hàng sau: người tiêu dùng, nhà sản xuất, trung gian phân phối, cơ quan Nhà nước, khách hàng nước ngoài.

•        Đối thủ cạnh tranh: một doanh nghiệp thường gặp phải sự cạnh tranh từ các nguồn như: cạnh tranh giữa các thương hiệu, cạnh tranh về hình thức sản phẩm (dạng sản phẩm), cạnh tranh giữa các sản phẩm thay thế, cạnh tranh giữa các nhu cầu.

thanh-lap-cong-ty

•        Các nhà trung gian: là những cơ sở kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cổ động, bán hàng và giao hàng của doanh nghiệp đến tay người tiêu dùng bao gồm: trung gian phân phối, các tổ chức cung cấp dịch vụ lưu thông hàng hóa, các tổ chức cung cấp dịch vụ Marketing, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính

– tín dụng.

xem thêm về thục tục thay đổi tên công ty

•        Các nhà cung cấp: là người cung cấp các yếu tố đầu vào cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp, sự tăng giá hay khan hiếm các yếu tố đầu vào trên thị trường có thể ảnh hưởng rất nhiều đến các hoạt động Marketing của doanh nghiệp.

Môi trường vĩ mô là những yếu tố môi trường có ảnh hưởng đến tất cả các tổ chức (PEST).

•        Political-legal factor: Yếu tố chính trị – pháp lý gồm các yếu tố chính phủ, hệ thống pháp luật, sự ổn định về chính trị, nhất quán về quan điểm, chính sách. Đây là một yếu tố có tầm ảnh hưởng tới tất cả các ngành kinh doanh trên một lãnh thổ, các yếu tố thể chế, luật pháp có thể uy hiếp đến khả năng tồn tại và phát triển của bất kể ngành nào. Khi kinh doanh trên một đơn vị hành chính các doanh nghiệp sẽ phải bắt buộc tuân theo các yếu tố thể chế, Luật pháp tại khu vực đó.

•        Economic factor: Yếu tố kinh tế bao gồm các yếu tố như tốc độ tăng trưởng và sự ổn định của nền kinh tế, sức mua, sự ổn định của giá cả, tiền tệ, lạm phát, tỷ giá hối đoái…tất cả những yếu tố này đều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong mỗi giai đoạn nhất định của chu kỳ nền kinh tế, doanh nghiệp sẽ có những quyết định phù hợp cho riêng mình.

•        Social and cultural factor: Yếu tố văn hóa và xã hội ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động quản trị và kinh doanh của một doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải phân tích các yếu tố văn hóa, xã hội nhằm nhận biết các cơ hội và nguy cơ có thể xảy ra. Đây là yếu tố tạo nên thị trường. Quy mô dân số, tốc độ tăng trưởng của nó cũng như sự khác nhau về tuổi tác, tôn giáo, trình độ học vấn, khu vực địa lý sinh sống… là những yếu tố mà người làm công tác Marketing cần chú ý tới vì đó là các yếu tố chính tạo ra nhu cầu và tác động vào các động lực kinh tế khác. Mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ đều có những giá trị văn hoá và các yếu tố xã hội đặc trưng, và những yếu tố này là đặc điểm của người tiêu dùng tại khu vực đó. Bên cạnh đó, những đặc điểm về xã hội cũng khiến các doanh nghiệp quan tâm khi nghiên cứu thị trường, từ những yếu tố đó sẽ chia thành những nhóm khách hàng khác nhau, mỗi nhóm có những đặc điểm, tâm lý, thu nhập khách nhau.

•        Technological: Yếu tố công nghệ là nhân tố ảnh hưởng mạnh, trực tiếp đến doanh nghiệp. Các yếu tố công nghệ thường biểu hiện như phương pháp sản xuất mới, kĩ thuật mới, vật liệu mới, thiết bị sản xuất, các bí quyết, các phát minh, phần mềm ứng dụng,… Cả thế giới hiện nay đang lao vào cuộc cách mạng không ngừng nghỉ, hàng loạt các công nghệ mới được ra đời và được tích hợp vào các sản phẩm, dịch vụ. Đặc biệt, trong lĩnh vực vực công nghệ thông tin, công nghệ truyền thông hiện đại đã giúp rút khoảng cách về địa lý, phương tiện truyền tải. Sự thay đổi công nghệ có giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ mới, tiếp cận sản phẩm và dịch vụ dễ dàng…

Xem thêm các loại thay đổi giấy phép kinh doanh khác:

http://luathungphat.vn/thu-tuc-thay-doi-giay-phep-kinh-doanh/

No comments yet.

Leave a Comment